NGC 3558

编辑:礼让网互动百科 时间:2020-01-26 20:34:09
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
中文名
NGC 3558
类    型
星系
星座
大熊座
赤经
11 10.9

NGC 3558天体简介

编辑
NGC 3558是位于大熊座的一个星系。它的赤经为 11 10.9,赤纬为 28° 33′,大小 1.3′。
NGC 3558 SDSS 彩色图 NGC 3558 SDSS 彩色图

NGC 3558位置信息

编辑
名称
类型
11 10.9
28° 33′
大小
1.3′
词条标签:
学科 天文 天体